Wijkbudget

 

Elke wijk in IJsselstein heeft een wijkbudget. Dit budget is beschikbaar gesteld door Gemeente IJsselstein. 

Het wijkbudget is bedoeld voor activiteiten die door bewoners georganiseerd worden en de leefbaarheid in de wijk verbeteren. Voorbeelden zijn: kunst in de openbare ruimte, terugkerende (wekelijkse of maandelijkse) activiteiten, plantenbakken met planten, sport- en speltoernooien, burendagen, en festivals.

Heb jij een idee voor een activiteit in de wijk? Vul het aanvraagformulier Wijkbudget in en stuur dit naar de bewonersgroep van je wijk. Doe dit minimaal acht weken voordat je de activiteit uit wil voeren. Voor vragen en meer informatie kun je ook contact opnemen met de bewonersgroep: de contactgegevens staan in het aanvraagformulier. Succes!

Hoe & wat Wijkbudget

Voor wie is het Wijkbudget?
Het wijkbudget is er voor iedereen - jong en oud - die een goed idee heeft om de leefbaarheid in de wijk of buurt te verbeteren.

Wat kunt u van het wijkbudget doen?
Het wijkbudget kunt u gebruiken om activiteiten te ondernemen in uw wijk die het plezier en de leefbaarheid van uw wijk vergroten. Dat kan van alles zijn, misschien wilt u een activiteit met buurtbewoners organiseren of een voorziening in de openbare ruimte. Voorwaarde is dat het een bijdrage levert aan de leefbaarheid in de wijk.

Door wie wordt het verstrekt?
Het wijkbudget wordt in eerste instantie door de gemeente verstrekt met als doel de leefbaarheid en  betrokkenheid van bewoners in de wijk te bevorderen. Het beheer van het wijkbudget heeft de gemeente uitbesteed aan de bewonersgroepen en de welzijnsorganisatie Pulse.
Zie hier wie het wijkbudget beheert van uw wijk.

Wie bepaalt over het wijkbudget?
Het budget wordt beheerd door de Bewonersgroepen in de wijken. Dit betekent niet dat zij altijd beslissen of iets goed of afgekeurd wordt. Hier zijn criteria voor opgesteld. De bewonersgroepen beslissen tot 1000 euro over het budget. Bij bedragen boven de 1000 euro wordt overlegd gepleegd met Stichting Pulse. Aanvragen die betrekking hebben op de openbare ruimte worden ook voor gelegd aan de Gemeente.

Hoe groot is het wijkbudget?
De grote van het wijkbudget wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners van de wijk. Hoe groter de wijk des te meer budget. Hier leest u hoeveel het wijkbudget voor uw wijk is.

Hoe kan ik wijkbudget aanvragen?
Het wijkbudget kan aangevraagd worden bij de bewonersgroepen in de wijk. Dit doet u door het aanvraagformulier in te vullen. Tot 1000 euro beslissen de bewonersgroepen over de aanvraag. De aanvraag wordt behandeld aan de hand van een aantal criteria (zie hieronder)Bij een bedrag hoger dan 1000 euro wordt er overleg gepleegd met Stichting Pulse. Plannen voor voorzieningen in de openbare ruimte worden altijd eerst voorgelegd aan de gemeente.

Hoeveel kan ik aanvragen?
Het aangevraagde bedrag moet passen binnen het budget dat aan de wijk is toegekend. Maar uw aanvraag moet wel realistisch zijn en houdt u er rekening mee dat wie het eerst komt, het eerst maalt.

Wat zijn de criteria voor het goed of afkeuren van een aanvraag?

  • Uw aanvraag / voorstel moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk.
  • Uw aanvraag moet worden ondersteund door medebewoners
  • Voorstellen mogen niet strijdig zijn met het gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld het geldende bestemmingsplan) .
  • Voorstellen moeten ten goede komen aan (een deel van) de wijk en hebben dus een (gedeeltelijk) openbaar karakter.
  • Er is aantoonbaar draagvlak in de wijk voor het initiatief.
  • Er is een aantoonbare eigen bijdrage in geld en/of energie, die in verhouding staat tot de grootte van het project.
  • Het project bevordert de betrokkenheid met en de onderlinge band tussen de bewoners in de wijk.
  • Er is geen commercieel belang voor de aanvrager.

Wie beslist of ik de subsidie krijg?
Uw aanvraag wordt beoordeeld door de bewonersgroep in uw wijk. Is er geen bewonersgroep dan wordt uw aanvraag beoordeeld door Stichting Pulse.

Kan ik ondersteuning krijgen bij mijn aanvraag?
Ja, als u het lastig vindt om tot een goede aanvraag te komen of u loopt tijdens de uitvoering tegen vragen aan dan kunt u altijd een beroep doen op de bewonersgroep en/of de opbouwwerker van Pulse.
Pulse: redactie@onsijsselstein.nl
Bewonersgroep Achterveld-Groenvliet: Achterveld-groenvliet@outlook.com
Bewonersgroep IJsselveld West: IJsselveld.west@gmail.com
Bewonersgroep IJsselveld Oost: IJsselveld-oost@ijsselstein-noord.nl 
Bewonersgroep Europa-Oranjekwatier: Europa-oranje@outlook.com
Werkgroep Actief Zenderpark: info@actiefzenderpark.nl 

Heeft u nog vragen over het wijkbudget? Neem dan contact op met het opbouwwerk van Stichting Pulse door een mail te sturen of te bellen naar 030 686 8030